Ο ειδικος στο ηλεκτρονικο καταστημα

κολυμπα στα βαθειά
Όροι χρήσης – Πολιτική Προστασίας Πρ. Δεδομένων

1. Ιδιοκτησία
Ο διαδικτυακός τόπος http://www.dvs.gr  ανήκει στην εταιρία Φωτιος Κουρμαδάς και ΣΙΑ ΕΕ και την Dvs eCommerce Experts. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει σε όλους  χρήστες/επισκέπτες υπηρεσίες αγοράς Λογισμικου, Φιλοξενίας, και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και ιδιαίτερα το λογισμικο δημιουργίας καλαθιού Αγορών Cs-Cart  υπό τους παρακάτω όρους χρήσης.

Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση, και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο η αρχειοθέτηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

2.  Χρήση διαδικτυακού τόπου
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.

Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου προς τρίτους.

3. Περιεχόμενο
Καταβάλεται κάθε προσπάθειαα, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ».

Σε καμία περίπτωση  δε φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

4. Παραπομπες
Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν.

Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτηςτου διαδικτυακού τόπου του δικτυακού τόπουcscart.biz αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο cscart.biz και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

5. Ευθυνη
Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου,  δεν ευθύνόμαστε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

6. Προσωπικα Στοιχεία
Με αυτό το διαδικτυακού τόπου δύναται να γίνει συλλογή προσωπικών στοιχείων των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο dvs.gr, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί.

H Dvs.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς την Dvs.gr.

H Dvs.gr δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου και δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Η Dvs.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου  και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών(ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η Dvs.gr μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7. Εφαρμοστέο Δικαιο
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

8. Οροι και προϋποθέσεις
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της cscart.biz και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Η dvs.gr διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

9. Τρόπος Παραγγελιών
Όλες οι παραγγελίες λαμβάνονται εγγράφως, μέσω διαδικτύου, δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας, που εμφανίζεται στον ιστότοπο www.cscart.biz και είναι δεσμευτικές μόνον και εφόσον γίνουν δεκτές από το κατάστημα.

Ο δε χρήστης – πελάτης ενημερώνεται, σχετικώς με την αποδοχή ή μη - από μέρους του καταστήματος -των παραγγελιών του, από την κατάσταση παραγγελίας που θα λάβει με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και η οποία αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας.

Υποχρεούται δε να ελέγξει την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσει άμεσα το κατάστημα (το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

10. Ακύρωση παραγγελίας
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης – πελάτης δικαιούται να προβεί σε ακύρωση της παραγγελία του, εντός της ως άνω προθεσμίας των 24 ωρών, εφόσον δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό), είτε καλώντας μας στο +30 22210 61934 ώρες 08.30 - 15.00 Δε-Παρ) είτε αποστέλλοντας μας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info [at] dvs.gr. (υπ΄όψιν Φωτη Κουρμαδα). 

Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της σχετικής παραγγελίας, ο χρήστης – πελάτης θα ενημερώνεται για τις επιλογές, που έχει. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας δεν θα είναι έγκυρη χωρίς προηγούμενη αποδοχή μας και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης - πελάτης θα είναι υπεύθυνος για ζημιές/εργασιες/χρεωσεις που θα προκληθούν από την ακύρωση της παραγγελίας.

Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα.

Υποχρεουστε να απεγκαταστησετε πληρως καθε κοπια του λογισμικου απο το λογισμικό σας.

 H επιστροφή δεν είναι δεδομένη για ασυμβατότητες που μπορούν να ελεγχθούν μέσω του demo πριν ή μετα την αγορά.

Η καταχώρηση Domain name δεν επιδέχεται επιστροφή χρημάτων. Οι υπηρεσίες Φιλοξενιας shared Hosting και VPS,  δεν είναι υπόκεινται σε επιστροφή χρημάτων.

 

11. Τρόποι Πληρωμής

Τα Προϊόντα, οι τιμές, οι όροι αποστολής (τόπος, χρόνος κ.τ.λ.) είναι αυτά που παρατίθενται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης της παραγγελίας σας. Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν ή κατά την παράδοση του προϊόντος και μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής.

α. Με κατάθεση σε τραπεζικό Λογαριασμό Alpha Bank /Εθνικη/ Πειραιως.

  • Τράπεζα Πειραιώς  IBAN GR3901720170005017005614617
  • Alpha Bank IBAN GR7701402000200002101235212
  • Εθνική Τράπεζα IBAN GR6101102660000026660139291

Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία σας αποστέλλεται αφού μας στείλετε με fax στο +30 22210 51250 υπ΄όψιν κου Φωτη Κουρμαδα, το ονομαστικό καταθετήριο στο οποίο απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρεται ως αιτιολογία ο αριθμός παραγγελίας (ο χρόνος παράδοσης άρχεται από την ημερομηνία αποστολής του καταθετηρίου).

β. Mε πληρωμή μέσω του PayPal (επιβάρυνση 3% + 0,34€).

γ. Mε πληρωμή μέσω του Vivapayments (επιβάρυνση 2.4% + 0.24€).

Δίνεται η δυνατότητα το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία σας να είναι μόνο τιμολόγιο πώλησης το οποίο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Δ/νση Έδρας και επάγγελμα.

12. Παραδοση Αγορων
Ολα τα προιοντα ειναι ψηφιακα υπο τη μορφη Donwload ή λήψη υπηρεσίας. Το Λογισμικο CS-Cart παραδίδεται εντος  24 ωρών  ενω τα προσθετα εντος 24 ωρων απο την επιβεβαιωση της πληρωμης 
(εργασιμες ημερες μονο).

13. Κωδικοι Προσβασης

Εφόσον πρόκειται για φιλοξενία CS-Cart δεν παραδίδονται κωδικοι cpanel ή FTP. Ολες οι εργασιες πάνω στο server γινονται από το τεχνικό μας τμήμα και μόνο μετά από αίτησης σας και αφου ορισθεί ο χρόνος και η διαθεσημότητα του τμήματος.

Για εργασίες που θα γίνουν σε ιστοσελίδες που δεν φιλοξενούνται σε δικιά μας υπηρεσία, Απαιτειται η πληρης προσβαση στο διαδυκτιακο τοπο που θα γινουν οι εργασιες δλδ προσωρινό κωδικός FTP προσωρινη προσβαση στη βαση δεδομενων και προσωρινο κωδικο πλήρους διαχειριστη στο κατάστημα.

 

14. Ασυμβατότητα Πρόσθετων

Όλα τα πρόσθετα και ο κώδικας που σας παραδίδεται έχουν ελεγχθει και λειτουργουν κανονικα σε καθαρή εγκατάσταση CS-Cart για την κάθε έκδοση για την οποία έχουν κατασκευασθεί.

Δε φέρουμε καμία ευθύνη εφόσον προκύψει πρόβλημα λειτουργίας με κάποιο άλλο πρόσθετο (τρίτου κατασκευαστη) ή με καποια ρύθμιση κώδικα που έχει γίνει απο εσάς ή με ρυθμισεις του εξυπηρετητη οι οποιες επηραζουν τη σωστη λειτουργια (παλαιες βιβλιοθηκες ή εκδοσεις λογισμικου για παράδειγμα).

Μπορούμε να αναλάβουμε την επίλυση τετοιου προβλήματος αφου πρωτα το εξετάσουμε και καταλήξουμε σε τιμή και χρόνο υλοποίησης.

 

15. Αναβάθμιση Πρόσθετων

Όλα μας τα πρόσθετα φτιάχνονται για συγκεκριμένη έκδοση μονο και δεν έχουμε υποχρεωση για αναβάθμιση σε επόμενη έκδοση.

Εφόσον αναβαθμισετε το κατάστημα σας και έχετε κανει την πρωτη σας αγορα απο εμας εντός ενός έτους, και βέβαια υπάρχει ήδη το ανάλογο πρόσθετο στη νέα έκδοση που επιθυμείτε, δικαιούστε έκπτωση 40% επί της τιμής αγοράς της νέας έκδοσης. Για να συμβει αυτο πρεπει να μας ενημερωσετε για την ημερομηνια αγοράς και τον αριθμό παραγγελίας. 

 

16. Όροι χρήσης Φιλοξενιας

H Dvs.gr διαθέτει  χώρο προς ενοικίαση, αποστέλλει έγγραφες οδηγίες στην ελληνική γλώσσα και τους κωδικούς πρόσβασης, μετά την καταβολή του προσυμφωνημένου ποσού, προπληρωμένου σε ετήσια βάση. Η υπηρεσία φιλοξενιας δεν προσφέρεται για προσωπικούς ιστοτόπους.

Η ανανέωση των ιστοσελίδων, η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου καθώς και η λήψη αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου είναι ευθύνη του διαχειριστή των ιστοσελίδων που έχει οριστεί. Η Dvs δεν φέρει ευθύνη για πιθανή απώλεια δεδομένων.

Η Dvs δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα και τη νομιμότητα τους. Το περιεχόμενο και η ορθή χρήση αποτελούν ευθύνη του διαχειριστή του εκαστοτε ιστοχωρου και δεν εκφράζουν τις απόψεις της DVS. 

Η δημιουργία ιστοσελίδων δεν επιτρέπεται για :

  • αποθήκευση/προβολή πορνογραφικού υλικού,
  • αποθήκευση/προβολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων (δυσφήμιση, συκοφαντία),
  • αποθήκευση/προβολή υλικού που αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας,
  • αποθήκευση κακόβουλων αρχείων, προγράμματων ή τμήμα κώδικα που είναι σχεδιασμένα να ελέγχουν, καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία λογισμικού ή υλικού.
  • διαμοιρασμό αρχείων προς τρίτους (Warez, διακίνηση πειρατικού λογισμικού, MP3 και ταινιών οποιασδήποτε μορφής)
  • αποστολή e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν υφίσταται δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία
  • γενικά οποιαδήποτε φύση δραστηριοτητα που θεωρείται παρανομη

Σε καθε μια απο τις παραπανω περιπτωσεις, εφοσον το αντιληφθουμε ή μας γίνει γνωστο από τρίτους, θα διακόπτεται άμεσα η παροχη υπηρεσιών και θα απομακρύνεται όλο το περιεχόμενο τους ιστοτοπου ανεξαιρέτως!

Υπεύθυνοι για την ανανεωση και update οποιουδήποτε λογισμικου εγκατεστημενου στον ιστσοχωρο είναι ο διαχειριστης εφόσον δεν υπαρχει κάποιο συμβολαιο υποστηριξης. Η επαναφορα ιστοσελιδας μετα από παραβιαση επιφέρει κόστος και δεν αποτελει δικιά μας υποχρεωση.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητο μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους των  server, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η dvs.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας η άλλης υπηρεσίας.

Η Dvs.gr  οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email 10 ημερολογιακές ημέρες πριν, και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του. Μετά την επιβεβαίωση  ανανεώνεται η παροχή της υπηρεσίας, για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη. Εάν ο πελάτης επιθυμεί την ακύρωση της υπηρεσίας θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Dvs.gr τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία ανανέωσης.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, η φιλοξενία τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας,  ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των επομένων 10 ημερών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, ο λογαριασμός φιλοξενίας ή υπηρεσία  διαγράφεται οριστικά και πάυει να παρέχεται.

H Dvs.gr  ΔΕΝ ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με αυτόματη  χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή γίνετε μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μία και μοναδική χρέωση, χωρίς να αποθηκεύνοται τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη.

Εφόσον έχουμε διατηρήσει αντίγραφο του ιστοχώρου, μπορείτε να το προμηθευτείτε με χρέωση για την υπηρεσία ανακτησης και αποστολής backup. 

Η Dvs δεν έχει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

Η Dvs, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς "backup"- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει εποινικιάσει, τεχνική υποστήριξη, και κάθε δυνατή προσπάθεια από την Εταιρία για άμεσης αποκατάστασης των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο), oύτε μπορούν να αποτελέσουν αιτία για απαίτηση καταβολής κάθε μορφής αποζημίωσης, απο Ελληνικά ή διεθνή δικαστήρια.

17. Ηλεκτρονική Διαβίβαση Τιμολογίου

Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Dvs τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον Πελάτη. Η Dvs δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή /και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.

 Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει την Dvs σχετικά με τις αλλαγές. Η Dvs δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο.

 Η Dvs δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του πελάτη ή /και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.

 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Dvs καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης τιμολογίων.
 

18. Αποδοχή Όρων Χρήσης

 

Οι παρόντες όροι χρήσεως συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και την Dvs, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρίας.

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Dvs.gr δεν υποχρεούται στην επιστροφή του προσυμφωνημένου ποσού ή του υπολοίπου, εαν διακοπή αιτηθεί από μέρους του πελάτη ή παράβασης των όρων χρήσης.

Η Dvs.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές ή αναθεωρήσεις στο δικτυακό τόπο σε σχέση με το περιεχόμενο τις τιμές, προσφορές, υπηρεσίες ή στη μορφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα.

 

Skroutz xml για CS-Cart

Αγοράστε στη χαμηλότερη τιμή, το xml για Cs-Cart και μπείτε στο Skroutz.gr και στο BestPrice.gr 

Ειδικά φτιαγμένο για Cs-cart συμβατό και με τα 2 Site με αλλα προϊόντα στο κάθε ένα1

Μόνο 55 ευρώ + ΦΠΑ!

eShop στο Facebook

Και τώρα κατάστημα μέσα στο Facebook. Δείτε τη λύση μας με Cs-Cart, στημένη σε Facebook.

Ένα πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα στο Facebook.

Με 150€ + ΦΠΑ!

Greeklish στο Url

Μία βελτίωση στον Κώδικα του Cs-Cart (σε όλες τις εκδόσεις) όπου πλεον είναι δυνατό να δημιουργούνται greeklish στην διεύθυνση url από τον τιτλο του προϊόντος αυτόματα!!

Όχι πια Seo url με το χέρι!

Αξία 25€ + ΦΠΑ.

CS-Cart template design

Αν θέλετε μόνο τη δημιουργία ενός δικού σας template για το ηλεκτρονικό σας κατάστημα cs-cart, τότε μπορείτε να αγοράσετε την υπηρεσία Cs-Cart template design.

Μάθετε πως μπορείτε να το αποκτήσετε

Από 350€ + ΦΠΑ

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

Στο site μας χρησιμοποιούμε Cookies για στατιστικούς λόγους, κανένα προσωπικό στοιχείο δεν συλλέγεται ή αποθηκεύεται. Μάθετε περισσότερα εδώ.

continue